Cysylltu â Ni

Drwy e-bost

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg, anfonwch e-bost at crimesurvey@kantarpublic.com

Dros y ffôn

Os hoffech chi siarad â rhywun am yr arolwg, ffoniwch linell wybodaeth yr Arolwg Troseddu ar y rhif rhadffôn 0800 051 0882.

Drwy'r post

Os hoffech chi ysgrifennu atom ynglŷn â'r arolwg, anfonwch bob gohebiaeth i'r cyfeiriad hwn:

Crime Survey team
Kantar Public
4 Millbank,
Westminster,
London,
SW1P 3JA