Arolwg Troseddu
Cymru a Lloegr
Mae Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr yn ffordd bwysig o fonitro lefelau troseddu yng Nghymru a Lloegr. Caiff ei ddefnyddio gan y Llywodraeth i werthuso a datblygu polisïau lleihau trosedd, yn ogystal â darparu gwybodaeth hanfodol am y newid mewn lefelau troseddu yn ystod y 30 mlynedd diwethaf.

Caiff yr arolwg ei gynnal gan Verian ar ran y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

darllen mwy…