Canlyniadau’r arolwg

Cyhoeddwyd y canlyniadau blynyddol diweddaraf ar gyfer yr Arolwg Troseddu ar gyfer Cymru a Lloegr ym mis Gorffennaf 2021 ac maent yn cwmpasu'r flwyddyn sy'n dod i ben ym mis Mawrth 2021. Cyhoeddir yr adroddiadau llawn a'r tablau data ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sydd ar gael trwy'r ddolen isod:

Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr – Adroddiad a Thablau Data

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau eraill gan ddefnyddio canlyniadau Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr. Mae rhestr lawn o'r cyhoeddiadau hyn ar gael yma;

Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr – Cyhoeddiadau